Product Detail

B-LS-010B

Introduction
B-LS-010B-1.jpg7''high carbon steel blades,HRC 52   
Item:B-LS-010B   
Pack:12   
Meas(cm):56*28*31   
G.W.:10.5   
20'FCL:7200   
Description:Steel handle(Ø255*0.4*300mm)
B-LS-010B-2.jpg8-1/2''high carbon steel blades,HRC 52   
Item:B-LS-010W   
Pack:12   
Meas(cm):67*21*39   
G.W.:12.5   
20'FCL:6420   
Description:Fiberglass handle(Ø32*2*280mm)
B-LS-010B-3.jpg8-1/2''high carbon steel blades,HRC 52   
Item:B-LS-010BW   
Pack:12   
Meas(cm):67*21*39   
G.W.:11.5   
20'FCL:6420   
Description:Aluminum handle(Ø29*0.45*280mm)
B-LS-010B-4.jpg8-1/2''high carbon steel blades,HRC 52   
Item:B-LS-010ATW   
Pack:12   
Meas(cm):67*21*39   
G.W.:11.5   
20'FCL:6420   
Description:Oval profile aluminum handle(Ø0.9*280mm)
B-LS-010B-5.jpg8-1/2''high carbon steel blades,HRC 52   
Item:B-LS-010TW   
Pack:12   
Meas(cm):67*21*39   
G.W.:11.5   
20'FCL:6420   
Description:Oval profile fiberglass handle(Ø2*280mm)
B-LS-010B-6.jpg8-1/2''sculptured high carbon steel blades, HRC 52   
Item:B-LS-011W   
Pack:12   
Meas(cm):87*37*35   
G.W.:15.8   
20'FCL:3120   
Description: Fiberglass handle(Ø25.5*0.4*245mm)
B-LS-010B-7.jpg8-1/2''sculptured high carbon steel blades, HRC 52   
Item:B-LS-011TW   
Pack:12   
Meas(cm):87*37*35   
G.W.:15.8   
20'FCL:3120   
Description:Oval profile Fiberglass handle(Ø2*280mm)


津ICP备05001368号-1   不良信息举报方式 fengzhaocai@jinmao.com,电话26662065-8073